ORSDCE Workshop 2017 Agenda

Agenda Workshop

1st day of Workshop (25.04.2017) Room 125 WBiIŚ

10.00         Opening of the workshop, presentation of ideas, purpose and expected results (otwarcie warsztatów, prezentacja idei, celu i oczekiwanych rezultatów)
– Prof. Jerzy PASŁAWSKI

10.15         FLEXIBLE APPROACH AS KEY TO DEVELOP BUILDING PROCESS MANAGEMENT METHODS (ELASTYCZNE PODEJŚCIE JAKO KLUCZ DO ROZWOJU METOD ZARZĄDZANIA PROCESAMI)
– Prof. dr hab inż. Jerzy PASŁAWSKI

10.30           TxP _ RESEARCH UNITS WORK
– Gioia FRAPPI

10.45         ACCURACY OF BLE SYSTEMS IN THE H&S IMPROVEMENT ASPECTS IN CONSTRUCTION (DOKŁADNOŚĆ SYSTEMÓW BLE W ASPEKCIE POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY W BUDOWNICTWIE)
– mgr Inż. Piotr NOWOTARSKI

11:00 PARKING P&R IN POSNANIA SHOPPING CENTRE – CASE STUDY (PARKING P&R W CENTRUM HANDLOWYM POSNANIA – ANALIZA PRZYPADKU)
mgr inż. Piotr TUSIŃSKI

11.15         MAINTAINING RESIDENTIAL BUILDINGS WITH THE USE OF KNOWLEDGE (UTRZYMANIE BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Z WYKORZYSTANIEM WIEDZY)
– dr inż. Marcin GAJZLER

11.30         THE CONCEPT OF IMPROVING COMMUNICATION IN BIM DURING TRANSFER TO UTILIZATION PHASE ON THE POLISH MARKET(KONCEPCJA USPRAWNIENIA KOMUNIKACJI W BIM DLA ETAPU PRZEKAZANIA BUDYNKU DO UŻYTKOWANIA NA POLSKIM RYNKU)
– mgr inż. Sebastian DUBAS

11.45        COMPARATIVE ANALYSIS OF HEATING SYSTEMS IN TERMS OF FLEXIBILITY IN SUSTAINABLE BUILDINGS (ANALIZA PORÓWNAWCZA SYSTEMÓW OGRZEWANIA POD KĄTEM ELASTYCZNOŚCI W BUDOWNICTWIE ZRÓWNOWAŻONYM)
– mgr inż. Roman MILWICZ

12.30         Gazownia Meeting

13.30- 14.00 Lunch

14.30   EURO GROUP ESTABLISHING (Room 317 WBiIŚ)                      ADDRESSING UNCERTAINTY IN AIRPORT LIFE CYCLE
– prof. Maria Antonietta Esposito

16.30         Social Event

 


2nd day (26.04.2017)

9.45 Meeting at PUT (Room 125 WBIIS)

10.00 – 12.45 City Tour

12.45 – 14.45 Lunch and free time

15.00 Videoconference PUT-MIT– prof. Richard de NEUFVILLE (Room 125 WBIIS)

15.10 Ending session

 


 

POSTER SESSION

TECHNOLOGICAL RISK MANAGEMENT – FLEXIBLE APPROACH IN CONCRETING – Andrzej KARŁOWSKI,  Jerzy PASŁAWSKI

METHODS AND TECHNIQUES OF RISK ASSESSMENT PREFERRED BY POLISH CONSTRACTORS (METODY I TECHNIKI OCENY RYZYKA PREFEROWANE PRZEZ POLSKICH WYKONAWCÓW)     -Agnieszka DZIADOSZ, Sonia WOJCIECHOWSKA, Marcin GAJZLER

ZERO-ENERGY CONSTRUCTION TECHNOLOGY AS A BARRIER FOR STRENGTHENING THE POSITION ON THE MARKET ON THE BASIS OF A NEARLY ZERO-ENERGY FACILITY (BUDOWNICTWO NISKOENERGETYCZNE JAKO BARIERA UMACNIANIA POZYCJI PRZEDSIĘBIORTSTWA BUDOWALNEGO NA RYNKU NA PRZYKŁADZIE WYBRANEGO OBIEKTU PRAWIE ZEROENERGETYCZNEGO) – Karolina JERZAK

FLEXIBLE APPROACH TO INFRASTRUCTURE DESIGN VALUES BY ECONOMIC EFFICIENCY (ELASTYCZNE PODEJŚCIE DO PROJEKTOWANIA INFRASTRUKTURY WARTOŚCIOWANE EFEKTYWNOŚCIĄ EKONOMICZNĄ) – Maria KOŚMIEJA

RISK MANAGEMENT IN SME IN REALIZATION OF THE ORDER OF ALUMINUM JOUNERY BASED ON LEAN MANAGEMENT PRINCIPLES – CASE STUDY  (ZARZĄDZENIE RYZYKIEM W MSP W PROCESIE REALIZACJI STOLARKI ALUMINIOWEJ PRZY UŻYCIU LEAN MANAGEMENT – STUDIUM PRZYPADKU) – Piotr NOWOTARSKI, Blanka WINIECKA-KOWALCZYK

PLANNING SUPPLY OF CONCRETE MIXTURE FOR BUILDING WITH USE OF DECISION SUPPORT TECHNIQUES  (PLANOWANIE DOSTAW MIESZANKI BETONOWEJ NA BUDOWĘ Z WYKORZYSTANIEM TECHNIK WSPOMAGANIA DECYZJI) – Jerzy PASŁAWSKI, Aneta KOŃCZAK

RISK MANAGEMENT IN CONSTRUCTION PROJECT (ZARZĄDZANIE RYZKIEM W PROJEKTACH BUDOWLANYCH) – Paweł SZYMAŃSKI

CONCRETE PAVEMENTS USING CEMENT CONCRETE – SELECTED RESEARCH RESULTS (BETONOWE NAWIERZCHNIE DROGOWE Z ZASTOSOWANIEM BETONÓW CEMENTOWYCH – WYBRANE WYNIKI BADAŃ) – Paweł SZYMAŃSKI, Piotr NOWOTARSKI, Michał PIKOS

Workshop will be held at our University Campus Piotrowo: https://goo.gl/Eo0xQU
Room no. 125 building of Civil and Environmental Engineering Faculty.